elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: huismus

huismus  , hoesmus , huismusch, ook iemand die altijd thuis zit.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
huismus , huusmus , v , huismus (vrouw, die bijna altijd thuis is.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
huismus , hoesmösj , vrouwelijk , hoesmösje , hoesmösjke , huismus.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
huismus , huizemus , zelfstandig naamwoord , zie *huiskees .
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
huismus , huusmusse , huismus.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
huismus , huusmuske , huusmusse , zelfstandig naamwoord , de; iemand die altijd thuis zit
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
huismus , uusmusse , zie: uusenne.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
huismus , hoesmös , (vrouwelijk) , huismus , Die zuus se nörges, det is ein echte hoesmös.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
huismus , hoêsmös , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , hoêsmösse , hoêsmöske , huismus
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal