elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kletsmajoor

kletsmajoor , kletsmeier , kletskous, kletsmajoor, kletsmusse, kletsdeuze , de , Ook kletskous, kletsmajoor, kletsmusse (Zuidwest-Drenthe, noord), kletsdeuze (Zuidwest-Drenthe, noord) = kletsmeier Laot dei kletsmeier zuk ies een maol stilholden (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kletsmajoor , kletsmejoor , kletsmajoor , zelfstandig naamwoord , de; kletsmajoor: iemand die veel kletst, praatjes maakt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kletsmajoor , kletsmajoeër , zelfstandig naamwoord, mannelijk , kletsmajoeërs , kletsmajuuërke , kletsmeier
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal