elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klont

klont , klonte , (vrouwelijk) , verklw. klüntjen, klont.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
klont , klōnt , (Ommelanden) = meelpuut; meelpuit, meelpaite (Oldampt, Westerwolde) aardigheidshalve jan-in-’t-hemd, bij de zeelui zakkouk (zakkoek) = zuster, meel (soms met stroop of met krenten) in een linnen zakje, klontpuil, gekookt, en nog op vele plaatsen bij den boer zondagskost; klōntbantje = kort touwtje waarmede zulk een zakje wordt toegebonden. (Bij v. Dale: ketelkoek zonder meer.) Oostfriesch klü̂tje, Nedersaksisch klütje = meelpudding. – klōnt, het zelfde woord als: klont, kluit, klomp, vormloos stuk. – De zegswijs: wie huiven d’r gijn klōnt op koken, zooveel als: uw bezoek (en dan wordt hier eene thee- of koffievisite bedoeld) is ons altijd welkom, omstel behoeven wij er immers niet om te maken. – klōnt en zakkouk, stof- en voorwerpsnaam.
(Hoogeland), voor: hoop; ’n mooie klōnt eerappels = een groote hoop, een heele boel aardappelen.
klōnten - bulten, tautologie voor: klonters; wordt van melk gezegd die geen koken kon lijden, en daarom in klōnten vlogen (of: in kloeten vlogen = te goar loopen) is = geronnen is, waarvan men dan ook zegt: ’t bin altemoal klōnten en bulten. Oostfriesch klundermelk, Nederduitsch klüntermelk = dikke, geronnen melk; klunters = kleine, vormlooze klompjes geronnen melk, bij v. Dale klonters. Zie: bult.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
klont , klontĕ , klont.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
klont  , klônt , kluntje , klont (suiker).
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
klont , kloont , mannelijk , kloontn , klööntien , klont. Zoo klaor as ’n klööntien: zo duidelijk mogelijk
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
klont , klont , klonte , de , klontn , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook klonte (Zuidwest-Drenthe, Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied) = 1. klont, als verkl. veelal suikerklontje, klontje kandij Der zitten klonten in de brei (Bei), Klönties in het vuur van de stove (Scho), Doe mor een beste klonte botter in de greunte (Wap), Wist ok een klonnie in koffie? (Vri), Ik neme geregeld een klontien achter de koezen pruim (Rui), (fig.) Het is zo klaor as een klontien een bewezen, duidelijke zaak (Mep) 2. (geen lidw.) meelpap (Kop van Drenthe) We kriegen vanmiddag klont met geel sukker (Vri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klont , klont , klont, verkl. kluntje. Vats ’n kluntje bòtter, pak eens een klontje boter.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
klont , klonte , klont, kluit. Gunninks woordenlijst van 1908: Een kluntien ‘een kandijklontje’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
klont , klonte , kluntien , klont.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
klont , klonte , zelfstandig naamwoord , de; 1. klont: kluit 2. stuk kandijsuiker
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
klont , klonte , (zelfstandig naamwoord) , kluntien , klont.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
klont , klóntj , (mannelijk) , klóntje , kluntje , klont , Ei sókkerkluntje: een suikerklontje. Eine klóntj bótter. Zoea klaor wie ei kluntje.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
klont , klôntj , kloont , zelfstandig naamwoord, mannelijk , klôntje/kloonte , klûntje , eerste vorm Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); klont
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal