elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kluis

kluis , kluus , kluis, cel, kloostercel. Zie: kerk.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kluis , kluis , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , zie een zegsw. op kluts.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kluis , kluis , de kluizen. Naam voor de overwulfde - ‘bekluisde’ - kelders en onderwoningen langs de Utrechtsche grachten. Verg. die cluse van der brantwere, Rek. Buurk. 100, uter cluse an der brantwere, 118, uter cluse onder rodenburger brug, 118.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
kluis  , kluus , kluis.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kluis , kluus , v , kluis.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
kluis , kluiske , zelfstandig naamwoord ’t , Huisje, hutje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
kluis , kloes , mannelijk , kloeze , kluuske , kluis; ongunstig bekend staand huis.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kluis , kleusj , kluis, bankkluis.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
kluis , kluus , kloes, kluis , de , kluzen , (Zuid-Drenthe). Ook kloes (Zuidoost-Drents veengebied in bet. 2.), kluis (bet. 1: Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = 1. kluis Het geld lag in de kluus van de bank (Dal) 2. (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën), in Die komp in gien kaarke of kluus (Wap), ...of kloes komt nooit in de kerk (Bco) *Een holten huusien / Een kopern kluusien / Een drèeier in het gat / Rao rao wat is dat? een koffiemolen (Sle), zie ook hut
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kluis , kluus , zelfstandig naamwoord , de; 1. kluis in een bank e.d. 2. in in karke noch kluus kommen volstrekt onkerkelijk zijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kluis , kloûs , klûis , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , kloûze , klûiske , kluis , kloûs; klûis VB: Op de plaots oe noé de Beuk sjtèit hèt tot ién 't begên van de 19e iew 'n klûis gesjtaande oe twie klûizeners woende, èine oét Mesjtreech en d'n aandere oét Val-Meer.; huis kloûs; klûis VB: Ich heb gèine sént mie ién de klûis.(ongunstige betekenis); kerks (niet kerks zijn) nao kërk noch kloûs goën.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
kluis , kloes , (mannelijk) , kloeze , kluuske , kluis , Get opberge inne kloes.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kluis , kls , kloes , zelfstandig naamwoord , kloeze , kluuske , kluis
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
kluis , kloes , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , kloeze , kluuske , kluis
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
kluis , klèùs , zelfstandig naamwoord , kluis; in de betekenis: klooster; Cees Robben – De klaore vrome stilte/ Van ’n aauw vergeten kluis... (19700417)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
kluis , kloe~s , kloe~ze , kluuske , kluis
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal