elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: knieschijf

knieschijf , kneisjief , vrouwelijk , kneisjieve , kneisjiefke , knieschijf.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
knieschijf , knieschief , de , knieschijf Hij hef de kneischieve kepot kregen bie het voetballen (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
knieschijf , kni’jschieve , zelfstandig naamwoord , de; knieschijf
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
knieschijf , kni-jschief , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , kni-jschiêve , kni-jschiefke , knieschijf
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal