elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kuierlatten

kuierlatten , [benen] , kuierlatten , Beenen. H(i)ee gebrü̂kt de kuierlatten. Ook wel: H(i)ee g(i)eet met de billewagen. Hij gaat loopen, inplaats van rijden.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
kuierlatten , kuierlatten , benen, benenwagen.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
kuierlatten , kuierlatten , de benenwagen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
kuierlatten , kuierlatten , meervoud , benen, in uitdrukkingen als De kuierlatten nemen (Die), of An de kuierlatten trekken vertrekken (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kuierlatten , kuierlatten , benen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kuierlatten , kuierlatten , kuierslatten , zelfstandig naamwoord , mv., in de kuierlatten nemen weggaan, ervandoor gaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kuierlatten , kui-jerlatte , (meervoud) benen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal