elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kwajongen

kwajongen , kwajongen , ook doorstooter genoemd = pijpendoorsteker.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
kwajongen  , kwaojông , kwajongen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kwajongen , kaojónge , kaojongde, haet gekaojónk , soort kaartspel.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kwajongen , kwaojong , kwajong , de, het , Ook kwajong (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. kwajongen, bengel Kwaojongen vreet altied ondeugde oet (Hijk), Dat kwajong lustert nargens naor (Bov), Ik heb kwaojongen in de appels (Dwi), Het is een dikke kwaojong (Row), ...’n echte kwaojong (Sle), Kwaojongen en jonge honden die maakt je alles kepot (Hijk) 2. penis (Zuidoost-Drents zandgebied) Ik heb wat meleur an de kwaojong (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kwajongen , kôjjóng , kwajongens , Die kôjjóng die zitte meej de klaone iet te verpééste és'se de kans kriige. Die kwajongens die zijn stilletjes iets aan het verpesten als ze de kans krijgen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
kwajongen , kwaojonge , zelfstandig naamwoord , de; kwajongen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kwajongen , koejoûng , zelfstandig naamwoord mannelijk , koejoûnge , koejûingske , kwajongen , koejoûng; bengel VB: Dè koejoûng ês toezjoer aon 't biestery oéthoële.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
kwajongen , kwaojonge , (zelfstandig naamwoord) , kwajongen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kwajongen , kwaoijonge , geen kind maar ook nog geen volwassen man , och da zen kwaoijonges streke = dat zijn maar streken van opgroeiende jeugd-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
kwajongen , kwojjónge , kwajongen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
kwajongen , kwaojóng , kwaojónk , (mannelijk) , kwajongen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kwajongen , kwaojóng , zelfstandig naamwoord , kwaojónges , kwaojungske , kwajongen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
kwajongen , kwaojóng , zelfstandig naamwoord, mannelijk , kwaojóng , kwaojungske , kwajongen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
kwajongen , kaojjonge , kwòjong, kwòjonge , zelfstandig naamwoord , H. van Rijen (1988): kwajongen, vlegel, ondeugd; H. van Rijen (1988): plur. 'kaojjong, kwòjong;' vkw. 'kaojjunske, kwòjungske'; kwòjóng; het meervoud is identiek; kwajongen, kwajongens; De mister wier ziek van die kwòjóng. Henk van Rijen – 'kwòjonge, kaojjonge; (mv. kwòjong, kaojjong)'; WBD III.1.4:332 'kwajongen' = ongehoorzame jongen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
kwajongen , kwaojóng , kwajongen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal