elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: labberente

labberente , labberént , zelfstandig naamwoord ’t , Labyrint, doolhof, in de zegswijze an (in)’t labberént weze. 1. Er lichamelijk, mentaal of financieel slecht aan toe zijn, geen uitweg meer weten. 2. Op het punt staan te bevallen. Vgl. Fries yn it laberint sitte.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
labberente , labret , labberet , het, de , labretten , (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, md, wh). Ook labberet (Zuidwest-Drenthe, zuid) = gevangenis Hij zit in de labret (Pes), Aj zo deurgaot, kooj nog in het labret terechte (Dwij)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
labberente , labret , labberet , zelfstandig naamwoord , et 1. gevangenis 2. in de problemen, in aorig in ’t labret
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
labberente , labberde end , uitdrukking , Ant labberde end Tobben met de gezondheid Hij zit een bietjie ant labberde end Hij tobt een beetje met zijn gezondheid
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
labberente , labberénte , zelfstandig naamwoord , zorgen , (in grote zorgen) ién de labberénte VB: Wie d'n awste neet woûw doüge kaome ze ién de labberénte te zitte.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
labberente , labberente , zelfstandig naamwoord, meervoud , problemen (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
labberente , labberînte , (meervoud) inne -, verlegenheid, in
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal