elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lamp

lamp , lampe , (vrouwelijk) , lamp.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
lamp , lamp , lampe , voor: lamplicht; bie de lamp eten, ter onderscheiding van: bie lichten, dat is bij daglicht; Drentsch bij de laampe. – Wanneer de lamp slaperig brandt, zegt men: ’t is net of t’r ’n wever om ’t hoes lopt te vreien (– of er een wever rondom het huis loopt te vrijen), ook Oostfriesch, in Meiderich: datt lich brennt äsz ’n doje jud.
lampe (Stad-Groningsch), voor: grap, klucht, lol, bespottelijk geval, enz. (Het spreekt als van zelf dat hier aan het licht, de vlam eener lamp, moet gedacht worden. Vgl. ’t Grieksche en Latijnsche lampas = toorts, fakkel.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
lamp , lamp , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , vgl. tuitlamp en schotlamp.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
lamp  , lamp , lampe , lempke , lamp.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lamp , laompe , vrouwelijk , laompen , leampien , lamp
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
lamp , laampe , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , laampn , leampken , lamp. In de laampe, dronken
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
lamp , lempke , lemke , v , lampje.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
lamp , lamp , zelfstandig naamwoord de , in de zegswijze de lamp hangt skeef. 1. Het geld is op. 2. Er is ruzie, het gaat verkeerd. – Ientje in de lamp hewwe, iemand in de gaten hebben of dóór hebben – De lamp uitbleize, sterven.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
lamp , lamp , vrouwelijk , lampe , lempke , lamp. De lamp ómloupe: tegen de lamp lopen. ’ne Oppẹ lamp sjödde: een glaasje drinken. De lamp hink op loondaach: schraalhans is keukenmeester.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
lamp , lâmp , mitte lâmp begrave waere: vroeger kóste vur niks begrave waere as g’ut ma vroeg genóg óppen daag leet doon; Di left zoa zuinig, di zal wál mitte lâmp begrave waere.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
lamp , laampe , lämpie, laempie , lamp; * gin tórf in de laampe, gin öllie in ’t vuur: armoe troef; ik heb de laampe al scheef ehangen: ik zit krap bij kas.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
lamp , lamp , laamp, laampe, laambe, lampe , de , lampen , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, met iets gerekte a). Ook laamp (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), laampe (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën), laambe (Veenkoloniën), lampe (Zuidoost-Drents veengebied) = lamp Vrouger poesten je de laamp oet en tegenwoordig draai je hum oet (Eev), In dizze maond moet de laamp al vro op (Nor), Die bint vanmörgen bij de laamp al weggaon vroeg (Sle), Aj deurgaot met streupen, loop ie vast nog ies tegen de laampe (Mep), Hij kwaamp bij de laampe thuus laat, in het donker (Hgv), Hij hef de laampe ook uut eblaozen is gestorven (Dwi), Nou giet mij de laampe uut nu snap ik er niets meer van (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lamp , lamp , lamp. Stikt de lamp ’s aon, dan zien we wa we zeggen, doe de lamp eens aan, dan zien we het beter. verkl. lèmpke.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
lamp , lampe , lamp
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
lamp , lampe , lamp.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
lamp , laampe , lampe , zelfstandig naamwoord , de 1. lamp 2. radiolamp 3. benaming voor een haas
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lamp , lamp , uitdrukking , De lamp hang voorover Het geld is op (als vroeger de olie in een olielamp opraakte dan ging hij scheef hangen, wat betekende dat er dus geen geld was om hem bij te vullen) Deze uitdrukking werd meestal gevolgd door: dus we eete aerepels mè blôôte voete Zie ook aerepels mè blôôte voete
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
lamp , laamp , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , laampe , lémpke , lamp , VB: Doeg neet zoe vëul laampe aon en sjpaor get illentrik. Zw: 'nne op de laamp sjödde: veel alcohol drinken.; laamp ömloüpe trouwen (moeten trouwen) de laamp ömloüpe (zie 'lopen'); de laamp ömloüpe verwachting (ongewild in verwachting raken) de laamp ömloüpe (zie 'lopen')
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
lamp , lèmpke , lampje
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
lamp , lââmp , lamp.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
lamp , lampe , (zelfstandig naamwoord) , lämpien , lamp. Uitdr.: De lampe is em uutegaon ‘hij is overleden’.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
lamp , lèmke , lampje
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
lamp , laamp , lamp
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
lamp , lampe , laamp , lamp; de lampe an hebben, een druppel aan de neus hebben; de lampe is ’m uutegaan, hij is overleden; mien ging de laamp uut, ik was stomverbaasd (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
lamp , Lamp , zelfstandig naamwoord , Philips (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
lamp , lamp , (vrouwelijk) , lampe , lempke , lamp , Noe geit mich de lamp oet: daar sta ik verstomd van.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
lamp , lâmp , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , lâmpe , lêmpke , lamp
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
lamp , lampie , da ga je lampie van uit, hé! daar sta je van te kijken!
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
lamp , laamp , lamp , zelfstandig naamwoord , lamke, lèmpke, lèmke , "lamp; Cees Robben – Dilletrieke laamp is kepot, köster... (19750425); Henk van Rijen – 'Z-is zo maoger, dè ge ze dur un laampeglas kunt haole'; B laamp: De laamp hangt te braande; Dirk Boutkan:  (blz. 20) laamp naast lamp; Buuk – Stikt de laamp aon! - oversprong-krachtterm; A.A. Weijnen – Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - laamp (blz. 12); rekking in het grootste deel v. h. Tilb. (blz. 103); Piet Heerkens –""Kek naa toch 'ns aon!"" Mee die woorden kwaam den herbergier van ""'t Hert"" in al z'n dikte opzij deur de binnendeur in de kaomer. (In z'n breedte kos ie nie deur de deur deurkome.) ""Kek naa toch 'ns aon, vrouw! De laamp dröpt heel de taoffel weer vol! 'nen heelen plaas bronolie midden op taoffel. 't Is me hier 'n keet heurre! Ajasses wè'n smerlapperij toch!"" (…) ""Prosit, Versteeg,"" zee den herbergier, terwijl ie 'n glas bier veur den burgemister zette, ""nimme-nie-kwaollik, dè-t-er 'n plek ollie op taoffel lee, want Katrien, de meid, ha de laamp te vol gedaon!"" (A. Wibbelt / Piet Heerkens); Piet van Beers –; Mar... van lieverleej wòrre de daoge al langer; èn steeke we de laamp wè laoter aon. Ik zal blij zèèn as 't wir zo wèèd is; dèk in munne tèùn ònt spitte kan gaon. (Piet van Beers; CuBra); Lechim –; Ons opoe zaat mar stil te kèke; Naor zô'n Sjineese sluier-laamp; En toen ik heur vroeg wèsse luste; Zeese: 'Gif mèn mar zuurköol-staamp' (Lechim; ca 1970); Piet van Beers – Och, stikt de laamp aon, dè kunde nie maoke; zègge we as we´r nie öt kunne raoke. (CuBra); lèmke; verkleinwoord; lampje; R.J. 'en ze hangen lempkes'; ...ware grootheid moete mee 'n lempke zuuken... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’n Staandbild in Baozel’; feuilleton in 4 afl. in de NTC 20-5-1939 – 17-6-1939); Ik hè de [kerst]verlichting gezien; 't was crimmeneel!... ""'n Laon van licht"" noemen ze 't. Mar dan toch 'n laon mee kaol plakken erin, want er hangen nie overal lempkes. Ik docht irst, dè ze 'r nie genog bij mekare hôn kunnen vènen - er hangen er wè - mar laoter zè'k te weten gekomen dè't-er meer aachter zit. De winkeliers, bij wie gin lempkes vur d'r huis hangen, hebben straf. Gin lempkes hebben beteekent naa in de Heuvelstraot ongeveer 't zelfde as op school in den hoek staon. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 7; 30-11-1929); Cees Robben – de lempkes langs de Lieve Vrouw (19600715); Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - “…was er zonne man, zon man van et gaslicht òngestèld meej zonne lange stòk meej zon lèmpke veur derin, petrollie, hè, en knoetje in meej bronnollie èn dan gingie saoves dieje lantèère veur in dè gòtje steeke, de lantèèren ònmaoke.”; Den kerststal mee zôn lempke d’rin/ had ons pa ôot èùtgezaogd./ Èùt triplexplaot, ge wit dè wel./ En dè waar hêel geslaogd. (Jos Naaijkens; ‘Et Kèrstklêed’;  CuBra, ca 2005); Cees Robben: 'de lèmpkes langs de Lieve Vrouw'; Henk van Rijen - kèk tòch es wènne strêûp lèmkes èn vlègskes!; Frans Verbunt:  lèmkes kèèke (de klèènmanne saoves meej de kèrmes); Stadsnieuws: De klèènmanne meugen êenen aovend meej nòr de kèrmes lèmkes kèèke. (200509); Dirk Boutkan:  lamke (blz. 28); lamke; lampje; - met klinkerverkorting uit 'laamp'; Dirk Boutkan:  (blz. 28) uit cluster mpk wordt de p verzwegen,"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
lamp , lamp , lampe , lempke , lamp
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal