elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: languit

languit , lankoet , (languit), in: lankoet liggen gaan = zich in de volle lengte uitstrekken, op den grond, op eene bank, enz.; ’t duurt nijt lank of wie liggen lankoet, dat is te bed.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
languit , langsuit , lanksuit , (bijwoord) , Daarnaast lanksuit. Languit. || Ze viel langsuit op de grond.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
languit , lankoet , languit.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
languit , lankuut , languit.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
languit , langoet , bijwoord , languit Hij is laankoet in de modder plèerd (Hoh), Hij laag laankuut op het ies (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
languit , lankuut , languit, onderuit. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: lankverrekt
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
languit , languut , laankuut , bijwoord , languit
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
languit , laankoét , bijwoord , languit , laankoét VB: 'r Sjteet zich aon en kaom laankoét op de groond teréch.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
languit , lankuut , (bijwoord) , languit.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
languit , lankverrek , languit.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
languit , lankoet , languit
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
languit , lânkoet , lânkuut , bijwoord , languit
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
languit , langèùt , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , languit; Cees Robben: Hij schôof langèùt in de geut. Antw. LANGSUIT bw. - ten volle uitgestrekt
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
languit , lankoe~t , languit
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal