elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lappendeken

lappendeken , lappedëkke , vrouwelijk , lappedëkkes , lappedëkkeske , lappendeken.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
lappendeken , lappendeken , lappedeken , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook lappedeken (Zuidwest-Drenthe, zuid) = lappendeken Hij sleup onder een aolde lappendeken (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lappendeken , lappiesdeken , lappiedeken , de , (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, noord, Kop van Drenthe). Ook lappiedeken (Veenkoloniën) = lappendeken
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lappendeken , lappedeken , lappiesdeken , zelfstandig naamwoord , de 1. deken gemaakt van kleine lapjes 2. bont geheel van iets
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lappendeken , [lappendeken] , lappendieëke , (vrouwelijk) , lappendeken
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
lappendeken , lappedeêke , lappedieëke , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , lappedeêkes/lappedieëkes , lappedeêkske/lappedieëkske , lappendeken
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal