elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: leest

leest , leeste , (vrouwelijk) , leest.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
leest , leeste , lieeste , (mannelijk) , Lies en leest (van ʼn schoenmaker). Ik zal van middag mîn bü̂̂ksken is op de l(i)eeste slaon – ʼk zal eens goed eten. ʼn Sték in de l(i)eeste.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
leest , leeste , lieeste , (mannelijk) , Lies en leest (van ’n schoenmaker). Ik zal van middag mîn bü̂ksken is op de l(i)eeste slaon – ik zal eens goed eten. ’n Sték in de l(i)eeste.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
leest  , leis , schoenleest, ook teugel. Lange leis, lang meisje (kort uitspreken).
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
leest , leëst , leest Schoester, blief béj oewe leëst Schoenmaker, blijf bij je leest!
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
leest , leis , mannelijk , lèiste , leiske , leest.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
leest , liest , leist, lieste, leest, leeist, laiste, laist, leest , de , liesten , (Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe, Midden-Drenthe). Ook leist (Zuidoost-Drents veengebied, Kop van Drenthe), lieste (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), leest (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Kop van Drenthe), leeist (Midden-Drenthe), laiste (Veenkoloniën), laist (Kop van Drenthe), leeste (Zuidwest-Drenthe, noord), laiske (Veenkoloniën) = 1. leest Wie hebben nog ain laiske in huus, dai mossen wie bruken mit ons 10 kinderen de schounen en klompen maoken (Vtm), Een schoe op de lieste zetten (Dwi), Het lief op de lieste zetten onmatig eten (Die) 2. taille Hie is smal in de liest dun in de taille (Sle) *Schoumaoker blief bai je leist (Rod)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
leest , lèst , leest.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
leest , leeste , leest
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
leest , lîêste , lieste , (Gunninks woordenlijst van 1908) 1. leest; 2. lies. Ook: lieste
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
leest , lieste , leest.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
leest , liest , leest, leeste, list, liste , zelfstandig naamwoord , de; schoenleest
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
leest , lêêst , zelfstandig naamwoord , lêêste , lêêssies , 1. leest (schoenmakersgereedschap) 2. leest (vrouwelijke taille) Hij lee z’n hand om d’r lêêst Hij legde zijn hand om haar leest; Schoemaker blijf bij je lêêst Blijf bij hetgeen je zelf goed beheerst
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
leest , leeste , zelfstandig naamwoord mannelijk , leestes , - , vrijer , VB: Allewyl hêt 'nne leeste 'nne vreund.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
leest , lèis , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , lèiste , - , leest , VB: De sjoester gebruk 'n lèis.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
leest , ljêêst , leest, schoenmakersleest, taille.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
leest , leîst , zelfstandig naamwoord, mannelijk , leîste , leest
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
leest , list , zelfstandig naamwoord , WBD leest, de (beukehouten) pasvorm waaraan men de schoenen maakt in het algemeen (II:688); WBD schèùflist - schuifleest, de houten leest met een los bovengedeelte, een zogenaamde schuif of kap (II:691); Etym. Got. laista D. leist, N. leest, Tr(lêest) = list
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
leest , leis , leest
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal