elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: leeuw

leeuw , leeuw , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , vgl. een zegsw. op hond.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
leeuw  , lieëw , leeuw.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
leeuw , löw , m , leeuw.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
leeuw , laive , laiw , leeuw
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
leeuw , leêuw , zelfstandig naamwoord meervoud , Leeuwen, in de zegswijze altoid leêuwe en bere zien, altijd bezwaren of problemen zien.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
leeuw , leef , mannelijk , leeve , leeuw. De leef van de Patesjkirk: gebeeldhouwd leeuwtje, rechts van de ingang van de Paterskerk of Michielskerk. Dit steentje is aangebracht ter herinnering aan een merkwaardig feit. Tijdens de hoogmis van de St. Rosafeesten (laatste zondag van aug
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
leeuw , leeuw , lieuw, laiw, leiwe , de , leeuwen , Ook lieuw (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), laiw (Veenkoloniën), leiwe (Veenkoloniën) = leeuw Wij hebt veur het eerst een lieuw in de dierentuun eziene (Bro), Dat peerd is net een leeuw sterk en temperamentvol (Sle), Die kerel is zo stark as een leeuw (Pes), Hij vocht as een leiwe (Erf), ...brulde as een leeuw (Ruw). Voor letter of lieuw z. onder letter, letterd en lieuwerd
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
leeuw , lieuwer , lieuwerd, lieuwes, louw, leeuw , de , (Zuidoost-Drents zandgebied). Ook lieuwes (Zuidoost-Drents zandgebied), louw (Kop van Drenthe) en leeuw plus var. = leeuwzijde van een munt Hie het is lieuwerd! (Pdh), ...leeuw de leeuw ligt boven (Hijk), Met blokgooien mus e een let weer op blok zetten en louw kuj holden (Pei), zie ook letterd
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
leeuw , leùw , leeuw.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
leeuw , leeuw , luuw, lieuw , zelfstandig naamwoord , de; bep. roofdier: leeuw
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
leeuw , lêêuw , zelfstandig naamwoord , lêêuwe , lêêuwchies , leeuw; Hij ziet overal lêêuwe en beere Hij ziet alles somber in; Ze leve as lêêuwe en beere Ze leven in onmin
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
leeuw , liew , zelfstandig naamwoord mannelijk , liewe , liewke , leeuw , VB: 'r Kaom op mich aongevloëge wie 'nne briesende liew.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
leeuw , löw , leeuw
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
leeuw , luw , leeuw
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
leeuw , lieëw , (mannelijk) , lieëwe , lieëwke , leeuw
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
leeuw , liëw , zelfstandig naamwoord , liëwe , liëwke , leeuw
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
leeuw , lieëw , zelfstandig naamwoord, mannelijk , lieëwe , lieëwke , leeuw
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
leeuw , leuw , zelfstandig naamwoord , luwke , leeuw; Dialectenquête 1876 - leuw; Cees Robben – Meej den leuw in  ’t blazoen (19580308); Dirk Boutkan:  verkleinde vorm leuwke; A.P. de Bont – zelfstandig naamwoord m. - leeuw.; luwke; leeuwtje; verkleinde vorm van 'leuw', met vocaalkrimping;
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
leeuw , lieëw , lieëwe , lieeëwke , leeuw
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal