elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: letter

letter , letter , de gekroonde W op de tot 1884 gangbare cents- en halvecentsstukken, nl. bij het spel; letter en lijve (Oldampt) = letter en lieu (Westerkwartier) = letter en leeu (Hoogeland), waarvoor in Holland kruis en munt, in Zuid-Holland haan en plaat, bij v. Dale ook: kop en letter. West-Vlaamsch kop of letter. Oostfriesch voor de beeldzijde eener munt: wat; voor de keerzijde er van: nêt (niet); Westfaalsch flâk, en: têk. – Zie ook: ledder.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
letter  , letter , letterke , letter.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
letter , letter , zelfstandig naamwoord de , in de zegswijze de lange letter op de reg ewwe, lui zijn (verouderd) De lange letter is de L, de beginletter van lui.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
letter , lëtter , vrouwelijk , lëttesj , lëtterke , letter. Hae haet vaöl lëttesj gevraete: hij heeft veel gestudeerd.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
letter , letter , de , letters , 1. letter Borduur dien letter maor in de buusdoek (Dro), De M is de grootste letter met Sunterklaos (Klv), Hij kan zunder bril gien letter lezen niets (Pdh), Ie kunt niet altied op de letter an het letterlijk nemen (Hgv), Naor de letter hej wel geliek (Eli), Dei nemp het precies volgens de letter (Bco), Daor hej lang gien letters genog veur vreten genoeg voor gelezen of gestudeerd (Hijk), Die kleine letterdies kan ik niet lezen (Wed) 2. kop van een muntstuk, z. bij let I
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
letter , letter , letter
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
letter , letter , zelfstandig naamwoord , de 1. letter, bep. schrijfteken enz. 2. de andere zijde van een munt dan met de wapenfiguur leeuw
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
letter , lêtter , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , lêtters , lêtterke , letter , VB: Van dat gekribbel kên ich wérkelik geng lêtter lëze.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
letter , lètter , (vrouwelijk) , lètters , lètterke , letter , De ‘s’ is ’n króm lètter. Doe mós altied de klein lètterkes laeze.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
letter , lètter , létter , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , lètters/létters , lètterke/létterke , eerste vorm Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); letter
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal