elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lijst

lijst , [ooi] , lijst , (vrouwelijk) , lijsten , Een lam van het vrouwelijk geslacht, heet lijst of ooi: vandaar, lijstlam. Na voor de eerste maal geoond te hebben, noemt men haar oonlijst. Zie oonen.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
lijst , lîste , (vrouwelijk) , lijst.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
lijst , liest , lijst; liest ansteken, timmermansuitdrukking, en zooveel als: eene lijst met den beitel bewerken, als zulks met de schaaf onmogelijk is.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
lijst , lijst , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , vgl. waterlijst.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
lijst , lijst , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , zie lijs 1.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
lijst , lijs , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , 1) Daarnaast lijst. Een jong schaap van het vrouwelijk geslacht, ooi. || Op den 7 May 1776 verhaalde Secretaris Stokkemaaker en zijn broeder Maarten my dat zy dagelijks te Uytgeest een Lam (zijnde een Lijs) by een schaap van de wed. Jacob Busscher zagen loopen met 4 ooren, Advers. Oostwoud, f° 997. ’Et skeep loopt mit drie lijsten in ’et land. – Lijst is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 64). Hs. Kool vermeldt: “lijsten, jonge schapen welke nog niet geoond hebben en ouder dan lammeren zijn”. – Vgl. lijslam en oonlijs. 2) Zie de wdbb. – Ook in de zin van pop. Vaak in verkl. lijsie. || Wat ’en lange lijs. (een slappe lange pop)! Weer (waar) is je lijsie nou, Trijn?
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
lijst  , lies , lijst.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lijst , lieste , vrouwelijk , lijst
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
lijst , lieste , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , liesn , liesjen , lijst
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
lijst , liest , m , a/ lijst b/schap rond de schoorsteenmantel.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
lijst , loist , zelfstandig naamwoord de , Vrouwelijk lam, jonge ooi die nog geen lammeren heeft geworpen. Verkleinvorm loisie.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
lijst , lies , vrouwelijk , lieste , lieske , lijst. Een schilderijlijst heet “raam”, het inlijsten heet “iraame”.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
lijst , lieste , liesie , lijst.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
lijst , liest , lieste , de , liesten , (Zuidoost-Drenthe, Kop van Drenthe, Midden-Drenthe). Ook lieste (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, veengeb. Oost-Drenthe) = 1. lijst Dat schilderij zit wat te krap in de liest (Gas), Wij hebt het portret met dukers an de liest spiekerd (Scho) 2. lijst, tabel Hej de liest met bosschuppen klaor? (Val), Wat har Jaan zien jong een mooie liest, almaol aachten en negens rapport (Eex), Hij stun veur vief gulden op de liest collecte langs de huizen (Gro), Der is merakel tiekend op de liest veur het feest (Wee), Hij stund hoog op de lieste nominatie (Bco) 3. schoorsteenlijst Der lop een liest um de schörstien (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lijst , lieste , lijst
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
lijst , lieste , liesien , lijst, lijstje.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
lijst , lieste , liest, liste, list , zelfstandig naamwoord , de 1. lijst om een schilderij, foto e.d. 2. lijst van een schoorsteenmantel 3. geordende reeks namen of andere aanduidingen onder elkaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lijst , lijst , zelfstandig naamwoord , lijste , lijstsie , Schoorsteenmantel ’t Boek lee op de lijst
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
lijst , liés , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , liéste , liéske , lijst , VB: De liés van de sjêldery ês sjoen vergöld.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
lijst , ljêêsje , lijstje.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
lijst , lieste , (zelfstandig naamwoord) , lijst.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
lijst , liest , lieste , schouw, schoorsteenmantel.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
lijst , lies , liest , (mannelijk) , lieste , lies(t)je , 1. lijst, omlijsting 2. opsomming 3. kieslijst
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
lijst , lst , liest , zelfstandig naamwoord , lieste , liesjtje , lijst
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
lijst , liêst , zelfstandig naamwoord, mannelijk , liêste , leest, lijst
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
lijst , lèst , lèèst , zelfstandig naamwoord , lijst; WBD ötmeutelende lèst, ötgemeutelde lèst (II:1051) - uitmeutelende/uitgemeutelde lijst (v. een geweven stof); ook slèèchte kaant genoemd; WBD lèst (II:911) - zelfkant; ook: zèlfkaant of kaant genoemd; WBD (II:2797) 'lést' - bovenbouw v.e. karbak; lèèst; Henk van Rijen – lijst
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
lijst , lies , lieste , lieske , lijst
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal