elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lijsterbes

lijsterbes , kliesterbeeze , lijsterbes.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
lijsterbes , [soort boom] , liestĕrbijĕn , lijsterbessen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
lijsterbes , liesterbeie , zelfstandig naamwoord , de; lijsterbes (de vrucht of de boom)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lijsterbes , liesterbeêr , liêsterbieër , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , liesterbeêre/liêsterbieëre , liesterbeêrke/liêsterbieërke , lijsterbes
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal