elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lol

lol , lol , (zelfstandig naamwoord (?)) , vgl. kakkelol.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
lol , lol , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , 1) Pret, grap. Zie VAN DALE. || Lol maken. Iets uit de lol (voor de grap) doen. 2) Koffie, melk en suiker door elkaar gekookt (Westzaan). || Wil-je nag ’en koppie lol? – Men zou het woord in deze zin wel kunnen afleiden van lol, pret, (vgl. leut en troost als benaming voor koffie), maar waarschijnlijker is het, dat het samenhangt met lollepot; zie aldaar. 3) Ook in de samenst. koffielol. Koffiepot (de Wormer). || De lol is nag niet leeg. – Zie lollepot.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
lol  , lol , pret.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lol , lol , zelfstandig naamwoord de , Zie koffielol.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
lol , lol , mannelijk , lol, gein, plezier. Veur de lol van Iedaa: voor de gein. Veur de lol sjpeele: om ’s keizersbaard spelen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
lol , lol , de , lol, plezier We hadden dikke lol op het feest (Zey), Daor kuj de lol wel met op dat is vervelend genoeg (Klv), Doe was de lol der in ien keer of (Sle), As ie mij een lol wilt doen, gaot dan ies naor Ome Klaos mit een maandtien appels (Ruw), zie ook lollegien
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lol , lòl , lol
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
lol , lol , leverworst
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
lol , lol , zelfstandig naamwoord , zure leverworst (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
lol , lôl , zelfstandig naamwoord, mannelijk , lol, plezier
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal