elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lookje

lookje , luëkske , Ned. zilveruitje.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
lookje , leûkske , leûkskes , (verkleinwoord) vlasbundeltje
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal