elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: luizenkam

luizenkam  , loeskamp , haarkam.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
luizenkam , luzekam , luizenkam.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
luizenkam , luizekam , zelfstandig naamwoord de , Grote kam met scherpe, ijzeren tanden, die gebruikt werd om het hoofdhaar van luizen te zuiveren.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
luizenkam , loezekamp , mannelijk , loezekėm , loezekėmpke , stof- of luizenkam.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
luizenkam , luzenkamme , luizenkam.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
luizenkam , loezenkam , l-zekam, loeskam , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën). Ook l-zekam (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied, Noord-Drenthe), loeskam (Midden-Drenthe) = luizenkam Aj het haor vol neten en loezen hebt, moej de loezenkam gebroeken (Bui), De luzekamme nuumden ze ook wel dubbelloops jachtgewèer’ (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
luizenkam , luzekam , luzekamme, luzekemme, luzekaom, luzekaome , zelfstandig naamwoord , de 1. luizenkam, zeer fijne haarkam 2. dubbelloops jachtgeweer
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
luizenkam , lûizekemke , zelfstandig naamwoord onzijdig , lûizekemkes , - , netenkam , VB: E lûizekemke ês e kemke mêt fyng tan oe ste lûis en niéte oét de haore mêt kêns hoële.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
luizenkam , luzekamme , (zelfstandig naamwoord) , luizenkam, stofkam. Zie ook: stofkamme.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
luizenkam , luizekammeke , speciaal, heel fijn kammetje om de luizen en de neten uit het haar te kammen , vruger waren ’r veul kiendere die luize hadde = vroeger hadden veel kinderen luizen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
luizenkam , luzenkam , fijne kam.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
luizenkam , loezekamp , (mannelijk) , luizenkam
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
luizenkam , loêzekâmp , zelfstandig naamwoord, mannelijk , loêzekem , loêzekemke , luizenkam, stofkam
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal