elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nahouden

nahouden , naohaute , hólj nao, haet naogaute , wrok blijven koesteren.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
nahouden , naoholden , sterk werkwoord, overgankelijk , laten nablijven De meister kan een kiend naoholden op de schoele (Wsv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nahouden , naoholen , werkwoord , nahouden: laten schoolblijven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nahouden , naohawe , werkwoord , heel nao, naogehawe , doorfeesten , (zie 'houden') VB: Nao de resepsie hebbe t'rs nog 'n dèil naogehawe.; wrokken (blijven wrokken) naohawe (zie 'houden') VB: Dè blyf mer naohawe, dè sjtiéfliéne
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
nahouden , [nahouden ] , naohaoje , 1. nahouden 2. blijvend verwijten , Raar gedachte t’r op naohaoje.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nahouden , naohaoje , werkwoord , hiltj/héltj/hultj/heultj, heel, naogehaoje , boos blijven
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal