elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: neuswijs

neuswijs , neuzewies , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidwest-Drenthe, noord) = eigenwijs Iene die neuzewies is, hef een oordiel over dingen, waor hij nog te jonk veur is of gien verstaand van hef (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
neuswijs , neuswies , bijvoeglijk naamwoord , neuswijs: betweterig, wijsneuzig
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
neuswijs , naaswiês , bijvoeglijk naamwoord , nieuwsgierig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal