elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nieuws

nieuws , neis , nijs, nais , nieuws; wijstoe niks gijn nijs? ook Drentsch, Oostfriesch; neis aan iets hebben = met belangstelling bezien, er behagen in scheppen; hij het ’t neis d’r of = de aantrekkelijkheid van het nieuwe is er voor hem af, hij heeft er geen behagen meer in; Spreekwoord: ’t Grootste nijs duurt drei doag. Noord-Brabant nays, Hoogduitsch neues; Zie ook: neis 1, en: deegs.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
nieuws , neis , neisies, neiskes, neiskers, nijs, nijsies, nijskes , kort geleden, zeer onlangs; (te Niezijl: hij is nijs hier west = hij is zooeven hier geweest); ook Drentsch, OverijselschFriesch nijs, nijskens, nijskes, nies = zooeven; Noordfriesch naïs, Deensch nysies, de korste tijdduur tusschen beide, en is beperkt tot uren of gedeelten er van; Hoogduitsch neulich. Jud. 4:4 nieuwliks = onlangs; – neisdoags = lestdoags = onlangs op een dag;
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
nieuws , nieuws , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Daarnaast nuws. Zie de wdbb. || Ik heb goed nuws. – Zegsw. Voor de rest geen nieuws, en daarmee uit. || Je kenne (kunt) ’en aâre stiek (betrekking) zoeken en voor de rest geen nieuws. Vroeger mit ’en felle winter kon-je opeten wat je eigen land opbrocht, maar voor de rest gien nuws (van elders kon men geen voedsel aanvoeren). “Hoeveel huur doen de woningen, die slechts bestaan uit één vertrek met een klein kamertje er bij?” “Een gulden
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
nieuws , nijs* , zie ook neien* [bldz. 545.]
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
nieuws  , niets , nieuws.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nieuws , néêjs , o , nieuws Dè’s gén néêjs mér! Dat is geen nieuws meer
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
nieuws , néêjs , benieuwd néêjs zien nor benieuwd zijn naar; Gruwelek néêjs zien! Erg benieuwd zijn.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
nieuws , nijs , nieuws
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
nieuws , nuws , zelfstandig naamwoord ’t , Nieuws. Zegswijze en voor de rest gien nuws, en daarmee basta! – Van nuws of an, opnieuw, van voren af aan. | Begin maar weer van nuws of an. – Jij hewwe allemaar wat nuws, maar zelden wat goeds. 1. jij hebt iedere keer weer andere noten op je zang. 2. jij bezorgt me steeds weer andere problemen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
nieuws , nuuts , onzijdig , nieuws. Gei nuuts, gout nuuts: geen nieuws, goed nieuws.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
nieuws , néjs , bericht over iets dat nog onbekend was.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
nieuws , niejs , 1. nieuws. 2. opnieuw (van niejs beginnen = opnieuw beginnen).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
nieuws , niejs , nieuws; * van niejs: van voren af aan.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
nieuws , neis , naais, nais, neeis , het , (met rekking in Kop van Drenthe en Veenkoloniën. Ook naais, nais (Kop van Drenthe), neeis (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. iets nieuws Is der is nog neis under de zun? (Oos), Ie moet eerst alle warkies ofmaken, veurdat ie met wat neis begunt (Odo) 2. nieuwe kleren of gebruiksvoorwerpen Ik heb nooit wat neis had, het was altied naodraogen (Bor), Zij het elke keer weer wat neis an (Twe) 3. (nieuws)bericht, nieuwtje Het meeste neis waj hèurt, is mal neis (Hijk), Het grootste neis duurt maar drei dagen (Hol), Dat is niks gien neis meer (Klv), Staot er nog wat neis in de kraante of is het weer old neis (Mep), De bakker hef het neis in de körf hij weet altijd de nieuwtjes (Eex), En veur de rest gien neis basta! (Dwi) 4. nieuws(uitzending) Ik wil nog even naor het neis van 7 uur lostern (Bov), Nog even naor het neis kieken tvjournaal (Flu), Onlangs was hij ok nog in het neis (Pes) 5. interesse, belangstelling (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe) Ik heb der niks gien naais an het interesseert mij niet (Row), z. ook vanneis
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nieuws , neisies , neis, naisies , bijwoord , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook neis (Zuidoost-Drents zandgebied), naisies (Kop van Drenthe) = zopas, onlangs Ik bin der naisies nog even hen west (Row), Neis is dat ok ja ies gebeurd (Pdh), z. ook zonet
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nieuws , néis , nieuws.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
nieuws , ni’js , nieuws
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
nieuws , niejs , nieuws.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
nieuws , niejs , (van niejs), opnieuw.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
nieuws , niejsnt , (van niejsnt), van voren af aan. ’k Mudde van niejsnt beginn, umdât iej de boel 't onderstebaovm egooid heb.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
nieuws , ni’js , nees , bijwoord , zojuist
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nieuws , ni’js , zelfstandig naamwoord , et 1. wat nieuw is 2. nieuwe kleren, meubelen e.d. 3. tijding, bericht over iets dat pas is gebeurd, nieuwsberichten 4. de opwinding, interesse die men heeft door nieuws of doordat men iets nieuw of pas heeft gekregen 5. in ni’js doen hetz. als ni’jdoen 7. in van ni’js van nieuws, opnieuw, verder in van ni’js of an opnieuw, van nieuws
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
nieuws , noûts , noûws , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , nieuws , noûts VB: Ich loéster altiéd nao 't noûts van aach oor. VB: Vreuger krègs te eleng mêt Allerhêllige en mêt de Broonk get noûts. Zw: Gèi noûts ês good noûts. Zw: Juük aon m'n naos, good noûts. Zw: Dat ês get noûts: gezegd wanneer men een afwijking in het normale gedrag van iemand opmerkt: Doh, hèt 'r zich hûi gèi gedroonke? Dat ês get noûts. Zw: (vero.) (vraag: 'En nog noûts?' (antwoord): Sjiéte ês get awts.; noûws
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
nieuws , nuuws , nieuws. in de uitdruk­ king “edde gij nog nuuws?”, “heb je nog nieuws?”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
nieuws , ni’js , (zelfstandig naamwoord) , nieuws.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
nieuws , néts , nieuws , Wir wa nèts, ’t hèwt mèr nie óp. Weer wat nieuws, het houdt maar niet op.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
nieuws , nies , nieuws.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
nieuws , nijs , bijvoeglijk naamwoord , benieuwd (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
nieuws , nuus , zelfstandig naamwoord , nieuws (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
nieuws , noets , (onzijdig) , nieuws , Det is good noets.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
nieuws , noes , zie noê
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
nieuws , nows , noets, nowts , zelfstandig naamwoord, onzijdig , tweede vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); derde vorm Nederweerts, Ospels; nieuws
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
nieuws , nuus , nuuws , zelfstandig naamwoord , het nieuws; iets nieuws; korte uu; Cees Robben – Des gin nuus.. ik wiesser van... (19590328); Cees Robben – Wir iets nuus (19600116); Cees Robben – Ak mèèrege iets nuus begien (19710122); Cees Robben – Men kender wille toch wel elke week wè nuus, Nel... En zelf hek nog ginne buuste-haauwer aon m’n kont... (19860926); In vruuger tèèd ha iederêen/ wè nuus aon meej de Paose. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘Ze maoken et vort wèl van aaier‘); Stadsnieuws: Asse wè nuus ònheej, dan draajt ze zolang vur oew neus toedègge der iets van zègt (290407); Ik ha binne- bij bötelaands nuuws gezet en stad- en streeknuuws dur mekaare. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); Tilburg heeter nog jaore laast van gehad, desse toen zon heisa gemokt han dè jaor over un paor gevalle van pokke. Tilburg waar wel wereldnuuws gewist, mar zôo, ha naa ok wir nie gehoeve. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); Antw. NUUS - nieuws (Antw., Brab. en elders)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
nieuws , nie~s , nieuws
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal