elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nimmer

nimmer , nummer , nimmer, nooit; nummer niet = nooit. Vergel. ’t Gron. jummeran = onophoudelijk; Twente jummer, Friesch jemer, Oostfr. jümmer = immer, alsmede: nums (Hamb. Gron.) = niemand; Hamb. jüms = iemand.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
nimmer , nümmer , (bijwoord) , nooit.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
nimmer  , nimmier , nimmer, nooit.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
nimmer , nimmer , ni miër.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
nimmer , nimmer , bijwoord , nooit Ik heb er nimmer naor um ekeken (Die), meestal in combinaties Ik zul daor nooit of te nimmer wonen willen (Dro), ook nimmer en te nooit (Nsch), te nooit of te nimmer (Row), Dat zal hij nimmer of te nooit doen (Flu), Nimmer of nooit krieg ik dat wark klaor (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
nimmer , nummer , bijwoord , nooit
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal