elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: paradijs

paradijs , parredys , Paradys.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
paradijs , perdies , pedies , de paradijsappel; ook de boom; meervoud pediezen, paradijsappelen. Men onderscheidt: zömerpediezen en winterpediezen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
paradijs , paradis , (Stad-Groningsch), soort van tribune, podium. “En tou de pret op ʼt hoogste was, gait ʼr weer ijmand op ʼt paradis veur ʼt tooneel stoan, en dei sprekt mie doar
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
paradijs , pattiizeke , [patīzәkә] , paradijsappel
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
paradijs , paredois , zelfstandig naamwoord ’t , Paradijs. Zegswijze je koike bai jou in ’t paredois, gezegd tegen een vrouwspersoon die zodanig zit, dat men haar in het kruis kijkt.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
paradijs , paaredies , onzijdig , paarediezer , paaredieske , paradijs.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
paradijs , pandiezen , pandiesappels, pediezen, bediezen, bediezenappels, , zelfstandig naamwoord, meervoud , Ook pandiesappels, pediezen (Zuidoost-Drents zandgebied), bediezen, bediezenappels (Zuidwest-Drenthe), pediezenappels, bandiezen (Midden-Drenthe) = paradijsappels Pandiezen waren lekkere zoere winterappels. Zie kunden lang duren (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
paradijs , paradies , parredies, paradijs , het , Ook parredies, paradijs = paradijs Hie hef een paradies op aarde hij heeft het erg goed (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
paradijs , bedîêze , pedîêze , (Kampereiland, Kamperveen) paradijsappel. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: pedîêze (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
paradijs , parredies , paradies , zelfstandig naamwoord , et; paradijs (ook bij vergelijking: heerlijk oord)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
paradijs , petiezen , zelfstandig naamwoord , mv.; appels van een bep. ras
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
paradijs , parediés , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , paradijs , VB: Dao lèfde v'r wérkelik wie ién e parediés, zoe sjoen wäor 't dao.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
paradijs , paredies , (onzijdig) , paredieze(r) , paredieske , paradijs
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
paradijs , paredies , zelfstandig naamwoord , paredieze , paredieske , paradijs
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
paradijs , paradiês , parediês , zelfstandig naamwoord, onzijdig , paradieske/paredieske , paradijs
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
paradijs , paradèès , zelfstandig naamwoord , paradijs; Cees Robben: paradèès; Cees Robben: dur 't lèèven tot aon 't paradèès
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
paradijs , paradie~s , paradijs
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal