elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: peterselie

peterselie , pieterselderie , peterselie, men zegt selderie en pieterselderie.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
peterselie , potterseldrie , botterseldrie , peterselie. Zegswijs: ’t is potterseldrie van de twijde snee = die dames zijn niet jong meer, of: reeds getrouwd. Zie ook: snee 2.
botterseldrie (Ommelanden) = potterseldrie (Oldampt) = peterselie.
botterseldries (letterlijk: peterselies, peterselieappels); zie: krountjes.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
peterselie , pieterselie , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zegsw. Iemand in de pieterselie schijten, hem iets onaangenaams aandoen. || Wie heb jou in de pieterselie ’escheten? wat kijk-je aveluinig (knorrig).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
peterselie  , pittersillie , peterselie.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
peterselie , pittersillie , m , peterselie.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
peterselie , peeterseelie , pittersilje , mannelijk , peterselie, Petrosilium sativum.; pittersilje peterselie (het eerstgenoemde is ouder).
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
peterselie , pieterselie , peterselie , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe). Ook peterselie (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = peterselie Soep zunder peterselie is nich lekker (Ros)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
peterselie , peterselie , pieterselie , zelfstandig naamwoord , de; peterselie
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
peterselie , pitterselie , (mannelijk) , peterselie
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
peterselie , pittersillie , zelfstandig naamwoord, mannelijk , peterselie
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
peterselie , pittersillie , peterselie
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal