elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pijl-en-boog

pijl-en-boog , pijleboog , vlieger waarvan het dwarshout als een boog gekromd is. (Verg. Wdb. III, 388; 390 en XII, 1620). In eene Verordening op de straatpolitie te Utrecht van 25 October 1881, art. 8 spreekt het bureaucratische pedantisme van: ‘pijlstaarten‘, voor zulke vliegers. Een (zijn) pijleboog in den wind zetten: een (zijn) vlieger oplaten.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
pijl-en-boog  , piellenbaeg , pijlboog.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
pijl-en-boog , pielemboog , m , pijlenboog.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
pijl-en-boog , piellebooch , pijl-en-boog; mi de piellebooch sjie:te “met pijl-en-boog schieten”.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
pijl-en-boog , pielemboag , pîel en boag.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
pijl-en-boog , pieleboage , pijl en boog.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
pijl-en-boog , pieleboage , pijl en boog.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
pijl-en-boog , pielboog , pieleboog, pielepalleboge , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook pieleboog (Zuidwest-Drenthe) = pijl en boog De jongen scheuten mit de pieleboge (Dwi), Zo krom as een pieleboge (Rui), meestal zegt men piel en boog, z. ook piel I; pielepalleboge (Midden-Drenthe) = pijl en boog Met een pielepalleboge scheten is een mooi spullegie veur de jonges (Bei), As ie met de pielepalleboge scheuten, mus ie good kuren (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pijl-en-boog , pieleboge , pijl en boog
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
pijl-en-boog , pielebaoge , pijl en boog.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
pijl-en-boog , pielkeboge , zelfstandig naamwoord , de; pijl en boog
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pijl-en-boog , pielebaoge , (zelfstandig naamwoord) , pijl en boog.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
pijl-en-boog , pielebaoge , pieleboog , (pijl en) boog.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
pijl-en-boog , piêleboôg , zelfstandig naamwoord, mannelijk , piêlebeug , piêlebeugske , (Nederweerts, Ospels) handboog
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal