elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pimpelen

pimpelen , pimpelen , (werkwoord) , een goed glas drinken. Vroeger verstond men onder pimpeltgens kopjes met ooren.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
pimpelen , pümpelen , Pimpelen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
pimpelen , peempelen , pimpelen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
pimpelen , pimpele , pimpelen (drinken in het café.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
pimpelen , pumpele , pumpelde, haet of is gepumpelt , pimpelen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
pimpelen , pimpeln , onbepaald werkwoord , (Noord-Drenthe) = drinken Ze zatten mooi te pimpeln in de kroeg (Row), z. ook pumpeln
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pimpelen , pumpeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuid-Drenthe, Veenkoloniën, Midden-Drenthe) = pimpelen Wij zaten mit mekaer gezellig an de stamtaofel te pumpeln (Dwi), Pumpeln kan hij beter as warken (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pimpelen , pimpelen , pumpelen , veel drinken. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: pumpelen (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
pimpelen , pimpelen , pumpelen , werkwoord , pimpelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pimpelen , peempele , werkwoord , peempelde, gepeempeld.; , drinken , peumpele pimpelen VB: Dè dreenk zich neet gewoen e päor gläozer beer, nèi dè peumpelt: soms dértig op 'nnen aovend
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
pimpelen , pumpele , pumpeltj, pumpeldje, gepumpeldj , pimpelen, borrelen , Wae haje nog ein eurke gezellig gepumpeldj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
pimpelen , pîmpele , pûmpele , werkwoord , drinken
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal