elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pinksterbloem

pinksterbloem , pinksterbloem , Zekere bloem omstreeks Pinksteren open. Het Pinksterbloem zingen door versierde meisjes bestaat nog in eenige plaatsen. Te Westerhoven is het gebruik
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
pinksterbloem , pinksterbloemen , bloeiende braam. “Wanneer de eerste Pinksterdag is aangebroken geeft de Koevorder jeugd nauwkeurig acht op de laatste koe welke ʼs morgens de poort verlaat. Deze wordt ʼs avonds in de weide opgewacht, met pinksterbloemen versierd en daarop de stad binnengeleid onder ʼt luide gezang van: Pinksterbroed Oranjezoet, Hoe zit je zoo diep in de veeren? Had je eerder opgestaan Dan had je geen nood gekregen.” Podagr. I p. 121.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
pinksterbloem , pinksterblôme , (vrouwelijk) , pinksterbloem, boterbloem.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
pinksterbloem , pinksterbloum , De gemeene veldkers, Cardamine pratensis, in Friesland, Groningen en Noord-Brabant pinksterbloem: v. Hall Neerl. Plantensch. bl.14 – Zie ook: pinkstern.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pinksterbloem , pinksterbloem , pijnsterbloem , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Zelden pijnsterblom – 1) Zekere plant. Gemene veldkers, Lat. Cardamine pratensis (VAN HALL, Landh. Flora 14). De plant draagt ook in Friesl., Gron. en N-Brab. deze naam. 2) Klein meisje dat met Pinkster een nieuwe jurk aanheeft. – Eertijds (gelijk nog in sommige streken) was Pinksterbloem de naam van het met bloemen en zilver getooide meisje dat op Pinkster plechtig werd rondgedragen; vgl. o.a. TER GOUW, Volksvermaken 224 vlgg.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
pinksterbloem , pinksterbloume , vrouwelijk , pinksterbloem
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
pinksterbloem , peenkstrbloome , zelfstandig naamwoord , korenbloem
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
pinksterbloem , pingsterbloem , v , sering.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
pinksterbloem , pénksterbloum , vrouwelijk , pénksterbloume , pénksterblömke , pinksterbloem, Cardamine pratensis.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
pinksterbloem , pinksterbloem , de , 1. pinksterbloem, paars-wit bloempje Vrogger waren de gelle bloempies van de braom de pinksterbloemen, no bint het de wit-paorse weide- en slootbloemen (Pdh) 2. bloem van de brem (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) Pinksterbloumen bunt de bloumen van de braom (Bov) 3. gele lis, Iris pseudiacorus (Zuidwest-Drenthe, zuid) Pinksterbloem is het wit-paorse bloempie in het laand, ook wel de gele lis (Ruw) 4. koekoeksbloem, Lychnis flos cuculi (Midden-Drenthe) Ok de echte koekoeksblooum wordt wel pinksterblooum nuumd (Eex) 5. sering (Zuidwest-Drenthe, noord) Pinksterbloemen hebt zo’n lekkere geur (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pinksterbloem , pinksterbloeme , pinksterbloem (Gunninks woordenlijst van 1908: gele lis: iris pseudacorus en akkerveldkers: cardamini pratensis)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
pinksterbloem , pinksterbloem , waterkers , De pinksterbloeme zén diksenté meej pinkstere al zó goed és ûtgebloejd. De waterkers is dikwijls met pinksteren al bijna uitgebloeid.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
pinksterbloem , pinksterbloeme , zelfstandig naamwoord , de 1. pinksterbloem 2. in rooie pinksterbloeme koekoeksbloem
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pinksterbloem , pinksterbloeme , (zelfstandig naamwoord) , pinksterbloem.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
pinksterbloem , pinksterblom , iris, blauwe of gele
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
pinksterbloem , pienksterbloem , pienksterbloeme, pinksterbloem , 1. pinksterbloem (cardamine pratensis); 2. gele lis (iris pseudacorus).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
pinksterbloem , pinksterbloom , pinksbloom , (vrouwelijk) , pinksterbloem
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
pinksterbloem , pinksterbloom , zelfstandig naamwoord , pinksterblome , pinksterbleumke , 1. pinksterbloem (Cardamine pratensis) 2. margriet (Chrysanthemum leucanthemum)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
pinksterbloem , pînksterbloom , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , pînksterblome , pînksterbleumke , narcis, witte
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
pinksterbloem , pinksterblom , zelfstandig naamwoord , Goedgetòld - margriet (Chrysanthemum leukanthemum), dus niet de meer algemeen bekendstaande Cardamine pratensis.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal