elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: prakkedenken

prakkedenken , prakkedenke , werkwoord , Schertscontaminatie van prakkezeren en denken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
prakkedenken , prakkedénke , klemtoon op -dénke , overdenken.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
prakkedenken , prakkedaenken , werkwoord , nadenken, peinzen, piekeren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
prakkedenken , prakkedenke , werkwoord , prakkizeren, nadenken (alleen als werkwoord gebruikt)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
prakkedenken , prakkedeenke , werkwoord , -, - , prakkiseren , piekeren prakkedeenke (alleen in de inf.) VB: 'Wêls te myng kuüningên zién?' 'Dao môt ich nog 'ns uüver prakkedeenke '.; piekeren prakkedeenke (alleen in de inf.) VB: 'Wêls te myng kuüningên zién?' 'Dao môt ich nog 'ns uüver prakkedeenke '.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
prakkedenken , prakkedenke , prakkeseren, denken. Als grap bedoelde samentrekking van prakkeseren en denken.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
prakkedenken , [overdenken ] , prakkedinke , overdenken (bewust fout gezegd) , Dao mót ich nog ins uuever prakkedinke.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
prakkedenken , prakkedînke , werkwoord , dubben, nadenken, piekeren
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
prakkedenken , prakkedènke , sterk werkwoord , contaminatie van prekkezeren en denken; Naa, daor hoefde-n-ik nie lang oover te prakkedènke. ’t Schonst vèèn ik: ‘Ze kosse nie bè mekaor gekweeke krèège’. (Ed Schilders; Wè zeetie?; website Brabants Dagblad Tilburg Plus 2009)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal