elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: precies

precies  , presies , precies.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
precies , percies , precies.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
precies , persies , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , Precies.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
precies , persies , persiezer, persieste , precies.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
precies , persies , precies , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , Ook precies = nauwkeurig, precies Precies, zo aj het zeggen (Klv), Het komp persies oet (Sle), Die hond schet nou altied precies bij oens veur ’t huus (Ruw), Wij kunt er precies bij langes net (Wijs), (zelfst.) Het is een Piet precies (Zdw), ...Jansie precies (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
precies , pesies , precies. Dè’s pesies pas ‘dat klopt precies’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
precies , persies , precies , Wag’ge daor ôn’t maoke zé kömt hiil persies anders zal't strak nie goed wèrreke. Wat je daar aan 't maken bent komt heel precies anders zal 't straks niet goed werken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
precies , percies , precies , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. juist, nauwkeurig 2. stipt, secuur
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
precies , persies , bijwoord , precies Zie ook krek
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
precies , nne persyze , zelfstandig naamwoord mannelijk , persyze , - , secuur , (secuur persoon) 'nne persyze
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
precies , persys , bijwoord , precies , persys VB: Ze ês érg persys op hëur wérk.; eigenlijk persys VB: 't Ês mich neet gelök, ich heb persys neet vëul draon gedoën; secuur persys VB: 'r Ês érg persys op ze wérk.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
precies , pesies , (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) , precies. Dät is pesies wa-k bedoele.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
precies , percies , precies
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
precies , persies , presies , persiezer, presiezer , precies , Det pastj persies. Eine persieze: iemand die niet gauw tevreden is.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
precies , percies , bijvoeglijk naamwoord , perciese , precies
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
precies , presies , bijvoeglijk naamwoord , precies, secuur; persies precies, secuur
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
precies , persies , bijwoord , persiesekes , "zojuist, daarnet; Ik zaag em persies wèglôope; Kees & Bart (krantenrubriek - 1922-193?): percies = juist; 'persies';  ...die kossen alles persiesekes afgluren... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 1; NTC 1-10-1938); Ik heb persiesekes 't slotkoor van m'n oratorium afgecomponeerd... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 6; NTC 5-11-1938); Den örgel die rijdt deur de straote; de kerel die draait er z'n wiel; hij draait er persies op de maot en; hij draait er mee heel z'n ziel. (Piet Heerkens; uit: D’n örgel, ‘D’n örgel’, 1938); Zeg, witte dè nog van Jan Viool: z'ne kokkerd, - rond en rood; toe pimpelpeers van rooje kool, -; hong nie persies in 't lood. (Piet Heerkens; uit: D’n örgel, ‘Jan Viool’, 1938); Cees Robben – Nie zôô-mar op ’t hellig ôôg.. ’t moet persies op maot zèèn... (19800328); Henk van Rijen: persies gepaase - juist gepast (bij betaling); Henk van Rijen (1998): toen persies - daarnet, zojuist; Cees Robben: ""t lèèkend precies op 'n öpke'; Et waar un straot van percies enne kilometer lang. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Grôot Diktee-05 persies doen wè hij veròrdeneert; WBD III.1.4:136 'precies' = voorzichtig; 144 'precies' = nauwgezet; WBD III.1.4:303 'precies' = streng; Reelick, Bosch Woordenboek (1993): persies - precies, juist; zojuist; Goemans, Leuvens taaleigen (1936):PRECIES - bn/bw - nauwlettend (pointilleux); Hoeufft, Proeve van Breda's Taaleigen (1836): PRECIES in sommige spreekwijzen = juist. Z.a. Cornelis Verhoeven, Herinneringen aan mijn moedertaal (Udenhouts; 1978): PRECIES als bn: nauwkeurig, secuur; als bw. een minder plat klinkend woord voor krèk. Wsch. is door deze keuze de bet. uitgebreid tot die van krèk en 'net': hij is precies gekomen - hij is zojuist gearriveerd. De Bont, Dialect v. Kempenland (1958): p?rsis, bnw.+ bijw., 'percies' - precies."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
precies , persie~s , precies; secuur
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal