elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: procent

procent , perzènt , onzijdig , perzènte , procent.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
procent , percent , precent , zelfstandig naamwoord , et; procent, honderdste deel van iets
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
procent , perzént , zelfstandig naamwoord onzijdig , perzénte , perzéntsje , procent , VB: Ich been vuur honderd perzént ziëker devan dat 'r neet lûig.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
procent , percènt , procent
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
procent , perzênt , prozênt , zelfstandig naamwoord, onzijdig , perzênte/prozênte , perzêntje/prozêntje , procent
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal