elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: putter

putter , putter , distelvink.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
putter , putter , drinker. Zie: doenîghaid.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
putter , putter , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , zie put.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
putter , putter , zie doenighaid * en vergel. v. Dale.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
putter , putter , putter of distelvink
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
putter , putter , putbaas bij werkverschaffing (later duw)
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
putter , putter , zelfstandig naamwoord de , Kant van een bikkel waarin een putje, een kuiltje zit (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
putter , pötter , mannelijk , pöttesj , pötterke , putter of distelvink, Carduelis carduelis.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
putter , putter , de , putters , distelvink, Carduelis carduelis In de winter, as der snei lag, gungen wie wal is putters vangen mit liemstokken (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
putter , putter , (Gunninks woordenlijst van 1908) putter
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
putter , putter , zelfstandig naamwoord , de 1. (vaak verkl.) putter, distelvink 2. putbaas
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
putter , pötter , zelfstandig naamwoord mannelijk , pötters , pötterke , putter , VB: De pötter ién de koûw heult zich zelf 't wäoter op mêt 'nne vingerhood oe 'n tûike aon vas zit.; distelvink VB: 'nne pötter ién de koûw heult zich zelf 't wäoter op mêt 'nne vingerhood oe e tûike aon vas zit.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
putter , puttersje , distelvink (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
putter , pötter , (mannelijk) , pötters , pötterke , putter, distelvink
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
putter , pötterke , pötterkes , (verkleinwoord) distelvink
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
putter , butter , knikker
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal