elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ravotten

ravotten , ravotten , (werkwoord) , stoeiën, zich woest aanstellen. Hiervan ravotter, ravot, een mannelijk of vrouwelijk woest persoon. Het is meest verouderd.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
ravotten , revotten , ravotten , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook ravotten = ravotten Wat bint de jongs weer an het revotten (Hol), De main bint in het heui an het ravotten (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ravotten , revòtten , ravotten
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
ravotten , revotte , stoeien , Die jónges die kunne wa revotte én dé's nie érg és'se mér nie gôn ligge te vééchte. Die jongens die kunnen wat stoeien en dat is niet erg als ze maar niet gaan vechten.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
ravotten , revotten , ravotten , werkwoord , ravotten, stoeien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ravotten , revotse , revotte , werkwoord , revot(s)j, revotszje/ revotdje, gerevot(s)j , stoeien
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal