elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: reglement

reglement , rigglement , Beschikking of Reglement.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
reglement , reeglement , onzijdig , reeglemente , reglement.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
reglement , regelement , reglement , het , regelementen , Ook reglement = regelement Hij heul zuk niet an de regelementen (Bov), Een geval, waarin de statuten en het huusholdelijk reglement niet hadden veurzien (md)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
reglement , riegelment , riegelement, reglement, regelement , zelfstandig naamwoord , et; regelement: geheel van afspraken, regels, voorschriften
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
reglement , riggelemeent , zelfstandig naamwoord onzijdig , riggelemeente , - , reglement , VB: 't Oprichtingsriggelemeent van de sjöttery ês oét 1619.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
reglement , reglemênt , riggelemênt, riglemênt , zelfstandig naamwoord, onzijdig , reglemênte/rig(ge)lemênte , reglement
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal