elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: rekenturf

rekenturf , rekenturf , zelfstandig naamwoord de , Aangeglommen turf die in de doofpot onder de as wordt bewaard (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
rekenturf , raekentörf , zelfstandig naamwoord, mannelijk , turf op rijen, natte
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal