elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: riek

riek , riek , (mannelijk) , mestvork.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
riek , riek* , (bl. 557): deze zegswijs ook elders.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
riek , riek , mestvork; griep. (Wdb. XIII, 108).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
riek , reek , riek.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
riek , riek , zelfstandig naamwoord, onzijdig , perzikkruid
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
riek , riêk , m , riek.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
riek , rie:k , riek; riekske, vork om mee te eten.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
riek , riek , zelfstandig naamwoord , riek. Zegswijzen: 1. Zò kaod as ’ne riek. Heel erg boos. 2. Zeik op ’ne riek. Flauwe kul. 3. Hij is meej ginne riek te voejere. Hij is in een rothumeur.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
riek , riek , rieke , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook rieke = vork Een rieke mellestangels in het hokke, aans kregen ze niks (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
riek , riék , drietandige vork, mestvork.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
riek , rieke , zelfstandig naamwoord , riek, landbouwwerktuig (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
riek , rèèk , hooihark , Meej 'n rèèk schaorde ze't hóój, wa óp rûiters of óppers moes, bè mekaore. Met een hooihark harkten ze het hooi, wat op ruiters of oppers moest, bij elkaar.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
riek , riek , riek , Ammel zéijk óp ne riek; gier óp 'n bats. Allemaal zeik op een riek, gier op een bats. Allemaal onzin, poeha, kouwe drukte, vergeefse moeite.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
riek , riekie , uitdrukking , Op ’t riekie delleve Zittend aardappelen delven en tegelijkertijd rapen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
riek , reek , zelfstandig naamwoord mannelijk , reeke , reekske , riek , VB: 'Pas op, dalik sjtëk ich dich mêt de reek ién d'n pry', këkde de boer tiënge 't menneke dat aon de kiëse zaot. Zw: gezegd als iemand vraagt: "Wat wörd dat?': Es 't sjplit wörd 't 'nne reek. rëk hark (m.) (-e, -ske) VB: Ich trooj mich dao op dè rëk en ich krèg mich de sjtiël op m'n herses.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
riek , riêjk , riek
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
riek , riek , rèèk , zelfstandig naamwoord , ijzeren mestvork (Den Bosch en Meierij; Eindhoven en Kempenland; Helmond en Peelland; West-Brabant); rèèk; hooihark (Eindhoven en Kempenland; Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
riek , reek , (mannelijk) , reke , reekske , riek
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
riek , raêk , raek , zelfstandig naamwoord , raeke , raekske , hark (Duits: Rechen; Engels: rake)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
riek , reek , zelfstandig naamwoord , reke , reekske , riek
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
riek , raek , zelfstandig naamwoord, mannelijk , raeke/reêke/rikskes , raekske/reekske , hooihark, houten, schietboom (schutterij); reek riek; rikske (verkleinwoord) (Nederweerts, Ospels) vork
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
riek , riek , zelfstandig naamwoord , riekske , mest- of hooivork; WBD mestriek, ook genoemd 'riek'; MP gez. Meej ginnen riek te voejere zèèn. (Van kwaadheid niet willen eten.); MP gez. Ammòl zèèk óp ene riek; Kees en Bart - in Tilburgsche Post 1922-193? - Meej ginnen riek te voejere; Cees Robben – Ge lôôpt er mee ginne riek deur... [van een degelijk kledingstuk; onverslijtbaar]; Lechim - ...onze Paa die is van giestere aaf/meej ginne riek te voeiere. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Gedaon meej et goej lèève); Mandos - Brabantse Spreekwoorden - 2003 - et trèkt erop as zèèk óp ene riek ('47) - het lijkt nergens op; WNT RIEK l) In den landbouw: vork met drie (somtijds vier of ook twee) hetzij ronde hetzij platte tanden, voor verschillende doeleinden. J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - RIEK, eene hooivork óf mestvork; Kiliaan: = furca tridens, ter onderscheiding van een 'gaffel', die tweetandig is. A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - ri.ik, znw.m. riek; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - RIEK znw.m, niet v. - drie- of viertandige vork. Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - riek zelfstandig naamwoord - riek
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
riek , raek , raeke , rikske , riek
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal