elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: misdienaar

misdienaar , misdienaar , misdiener , worden de knapen genoemd, die het autaar of de mis bedienen of den dienst-Geestelijke te hulp staan.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
misdienaar , misdiender , misdiener , m , misdienaar.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
misdienaar , misdiender , zelfstandig naamwoord de , Variant van misdienaar.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
misdienaar , misdiender , koorknaap, misdienaar, misdiener.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
misdienaar , missendinder , misdienaar.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
misdienaar , missendeender , misdienaar.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
misdienaar , missendiender , misdienaar.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
misdienaar , misbedeinder , misdeiner , de , misbedeinders , (Zuidoost-Drents veengebied). Ook misdeiner = misdienaar De misbedeinder mus veur de karke de keersen ansteken (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
misdienaar , misdiender , misdienaar.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
misdienaar , misdiener , misdiender , zelfstandig naamwoord , de; misdienaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
misdienaar , mêsdener , zelfstandig naamwoord mannelijk , mêsdeners , mêsdenerke , misdienaar , VB: Stan, ôzze klejnzoën, ês mêsdener ién de kërk van Riékelt.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
misdienaar , miesdiender , misdienaar. ook “miesdienèèr”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
misdienaar , miesdienèr , misdienaar , vroeger stiktenut van de miesdienèrs, mar tegeworrig is ’r moeilijk aon te kome = vroeger waren er misdienaars genoeg, maar tegenwoordig is er moeilijk aan te komen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
misdienaar , misdiender , misdienaar , Al óns jónges zén bèij de nónne misdiender gewist. Al onze jongens zijn bij de zusters misdienaar geweest.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
misdienaar , mèsdener , (mannelijk) , mèsdeners , mèsdenerke , misdienaar, zie ook koearjóng , De mèsdeners zoeate ane mèswien.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
misdienaar , mèsdener , zelfstandig naamwoord , mèsdeners , mèsdenerke , misdienaar ook koeërjóng
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
misdienaar , misdiender , zelfstandig naamwoord , misdienaar; De Wijs – Stao ik in de weg? -Nè, waant ik zèè misdienèèr gewist (17-10-1972) [Ik kan goed uit de voeten in een kleine ruimte]; Elie van Schilt - kender van unne metseléér, draoimaoker of duveléér, die wieren gin misdienéér. (Uit: ‘As ge katteliek geboren wierd; CuBra ca. 2000); Op et altaar stao de priester meej un paor misdienèèrs… (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); De misdienèèrs, ochèèrm de mennekes, ze moese meej blôote haande die misbelle laote rinkele. De pestoor ha handschoenen aon, die jungskes nie. Ze stonden der bij te janken. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); WBD (III.3.3:158) misdiender = misdienaar
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
misdienaar , missendinder , misdienaar
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal