elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vot

vot  , vot , achterste. Veur de vot stoeëte, tegen elken prijs opruimen. De vot naodrage, alles voor iemand doen en bezorgen. Veur de vot geschörg, hij is verplicht dat te doen. Mit de klok aan de vot, op tijd, stipt. Dan hikt die vot kermis, dan krijg je slaag. Ein vot veur ein luch, hij is niet op zijn plaats, hij deugt daar niet.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vot , vot , votte , vötje , [D.: Fotze = vagina] vagina.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
vot , vot , vrouwelijk , votte , vötje , vot, achterste. Muigelik is alles bie Got, drie batsen is óngerhauf vot. Mie leif vrou Maos, waat haet dat kénjt ẹ vötje!: uitroep van verwondering, verbazing etc. Gėt veur de vot sjtoote: met de Franse slag of slordig doen. Dat waar ei
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
vot , vot , koont. “Zeg vrow, kán ik oow ni en tunke greun ziëp ánne vot smaere?” “Dát is meej aevel wát veul, dát mót ik ’s îers á miene meens vroage!” doa vaeg ik mi-j de vot án áf: doa gef ik niks um, dát zal meej ánne koont roeste.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
vot , vot , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , votte , vötsje/vötteke , anus , vot Enige zw: 1. Dat wêt m'n vot oüch (en dy ês gèinen affekaot): dat is nogal wiedes. 2. Môjjer Laankliéf, vot zoonder knoëke: gezegd van lange, magere vrouw met slechtzittende kleding. 3. De vot ién hebbe: slecht gehumeurd zijn. 4. Dè 'n grote vot hèt, môt oüch 'n groete brook hebbe: wie de grote heer wil uithangen heeft veel geld nodig. 5. 'nne Z'n vot naodräoge: overdreven gedienstig zijn. 6. Dao ês dè 'n èi oét z'n vot gevalle: gezegd van iemand die onverwacht goedgeefs is. 7. Ze vél ês te kort, es 'r z'n oüge toûw dèit, gèit z'n vot oëpe: gezegd van iemand die voortdurend winden laat. 8. Vuur de vot klatse: slordig ten uitvoer brengen. 9. Geng zittende vot hebbe: geen zitvlees hebben. 10. Mêt de vot voül sjueld wie 'nnen hoond voül haore. 11. Wat dè ién z'nne kop hèt, hèt 'r neet ién z'n vot: hij drijft altijd zijn zin door. 12. De vot van Siéme en 't loëk van Greet: gezegd als twee dingen bij toeval precies bij elkaar passen. 13. Dat ês mer kop en vot: klein van postuur. 14. Uüver de vot kalle: over sexuele zaken praten. 15. 'n vot 'nne kël: een nietsnut 16. Dy hèt e sjtoüt vötteke (of: vötsje) - gezegd van een meisje of vrouw met een lichtzinnige levenswandel 17. 't Ês of 't de koo oét hëur vot kömp: het kledingstuk is erg gekreukt; achterste (zitvlak) vot; bodem (van een broek of mand) vot VB: De vot van de brook ês fleenk gesjtökkerd.; boomstronk vot VB: Perbeer dy vot mer 'ns oétrèin te hoûwe, dan zals te dich weerveende.; broek (een pak op de broek geven) op de koont (vot) klatse VB: Es te dich neet rûijig hêls klats ich dich dalik 'ns fleenk op d'n vot.; keel (dat hangt me de keel uit) dat hynk mich aon m'n vot oét; kont vot (kinderen); 'n vot van 'nne kël nietsnut 'n vot van 'nne kël; uüver de vot kalleseksuele (over seksuele zaken praten) uüver de vot kalle (kalde, gekald) VB: Es dè mer uüver de vot kênt kalle, dan ês 'r ién z'n illemeent.; de vot ién hebbe slechtgehumeurd (slechtgehumeurd zijn) de vot ién hebbe VB: Of 't noé doer 't wèr kömp, ich wèit 't neet, meh ich heb de gaansen däog al de vot ién.; vuur de vot klatse slordig (slordig ten uitvoer brengen); vuur de vot klatse VB: Es te get vuur de vot klats daan dèis te 't mêt de Fraanse sjläog.; zittende vot zitvlees (geen zitvlees hebben) geng zittende vot hebbe; vötsje getrouwd (een rijke vrouw getrouwd) ze vötsje good iéngedriejd VB: Dè hôf neet mie vëul te doén de rés van ze leve, dè hèt ze vötsje good iéngedriejd.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
vot , vot , (vrouwelijk) , votte , vötje , achterste, achterwerk, vot, kont , Die haet ein vot aan!: die heeft een dik achterwerk. De vereiniging liktj oppe vot. De vot in höbbe: humeurig zijn. De vot oethange: lui zijn, iemand vervelen. Ei gezich(t) höbbe wie ein bloeate vot: er slecht uitzien. Emes ane vot gaon: iemand jennen. Emes inne vot kroepe. Emes ónger de vot stampe. Gein bóks ane vót höbbe: straatarm zijn. Hae geuftj zien vot nog eweg: hij is te goedgeefs. Hae vergitj zien vot nog es ze neet vaszaat: gezegd van iemand die vergeetachtig is. Ich haaj mien vot nog neet gedrejdj, of ze haje zich weer. Zich de vot laote naodrage: zich alles laten voordoen, niks zelf doen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vot , vot , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , votte , vötje , achterwerk
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
vot , vot , zelfstandig naamwoord , votte , vötje , kont, achterwerk; det hingtj zich alles ómme vot – zij besteedt al haar geld aan kleren; emes de vot naodrage – iemand alles nadragen, op een overdreven manier voor iemand zorgen; emes inne vot kroepe – iemand op laffe wijze vleien, naar de mond praten; de vot vol sjout höbbe – diep in de schulden zitten; niks aanne vot höbbe – niets hebben om aan te trekken; humpke raak dien vötje neêt – zegswijze waarmee een vrouw wordt aangeduid die uitzonderlijk kort gekleed is; lank vötje – piemel; hae hiët gein zittenjdje vot – hij kan niet lang (op dezelfde plaats) blijven zitten, heeft geen zitvlees, is ongedurig; ein vot wie ein toeptaofel/wie ein werreldj/wie ein wan – een dikke, naar achter stekende kont; de vot väöre krib zètte – de kont tegen de krib gooien, dwars gaan liggen; de vot in höbbe – 1. de pest in hebben 2. oververmoeid, afgepeigerd zijn; ein gooj vot inhöbbe – een dikke kont hebben; waat ter inne kop hiët, hiët ter neet in zien vot – wat hij van plan is wil hij koste wat kost realiseren; zich de bein óngere vot oet laupe – zich enorm uitsloven voor iets of iemand; ich riej dich de bein óngere vot t – ik rijd je ondersteboven; emes de vot drejje – iemand (in bed) de rug toekeren; hie kins se dien vot neet drejje – hier kun je je kont niet keren; de vot aan de däörstiel aafvaege – zich nergens iets van aantrekken; det is het vötje van zien moder – dat kind is het lievelingetje van zijn moeder; hae hiët gein vot inne bóks – hij heeft een platte kont; hae zeuj zien vot weggaeve es die neet vastzaât – hij geeft heel zijn hebben en houden weg/heeft de neiging alles weg te geven; hae kreeg ze flink väör die vot – hij kreeg flink voor zijn kont; sjeif votte sjiete aûch – een lichamelijk gebrek hoeft nog geen belemmering te zijn om normaal te functioneren; mien leef vrouw Maosse, waat hiët det kinjdj ein vötje! – uitroep van verbazing (Duits: Fotze – vagina) ook achtert, baom, batterie, cent, fibberwari, gaât, kisse, kónjtj, priej, reêt, stuver, wanne
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
vot , vot , votte , vötje , zitvlak; achterwerk; kont
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal