elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wroeten

wroeten , vruten , fruten , (werkwoord) , wroeten.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
wroeten , vrö̂ten , (zwak werkwoord) , vroeten.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
wroeten , vruiden , vrouden , wroeten, woelen; “Tiras, de mooie, jonge poedel, Vrött in ’n beste gruine rok”; fig. = slecht werk maken, knoeien; vruider = een knoeier in zijn vak, of: in ’t geen hij doet. – Ook: uit gierigheid of hebzucht werken, sloven, wroeten; Oostfriesch fröten, wröten. Vervoeging: doe vrötst, of: vrutst, hij vröt, of: vrudt; ik vrötte, of: vrutte, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wroeten , wrö̂ten , vrö̂ten , Wroeten, hard werken, vooral om vooruit te komen, geld te verdienen. D(i)ee mensen hebter van zʼn lèven al wat òfevrö̂t. Soms met eenigszins ongunstige beteekenis: Z(i)ee dôt niks as vrö̂ten en günt zich zelf haost gîn nat of dröge. Afl. Vrö̂ter, gevrö̂t.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
wroeten , wrö̂ten , vrö̂ten , Wroeten, hard werken, vooral om vooruit te komen, geld te verdienen. D(i)ee mensen hebter van zʼn lèven al wat òfevrö̂t. Soms met eenigszins ongunstige beteekenis: Z(i)ee dôt niks as vrö̂ten en günt zich zelf haost gîn nat en dröge. Afl.: Vrö̂ter, gevrö̂t.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
wroeten  , vreutte , vreut, vreuts, vreut, vreutte, gevreut , wroeten.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
wroeten , vrotten , vrouten , [vrǫten] , wroeten (van een varken)
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
wroeten , vreutn , werkwoord, zwak , wroeten, woelen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
wroeten , vrute , a/ wroeten b/ ploeteren.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wroeten , vroete , froete , werkwoord , Wroeten, woelen. Zie voor een zegswijze onder moltje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
wroeten , vreute , wroeten.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
wroeten , wreute , werkwoord , wroeten (van varkens) (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk) Zie ook *grobbele . Zie hoofdstuk 4, punt 6: het vee .
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
wroeten , vreuten , 1. hard werken, b.v.: ’n vreutert = harde werker. 2. omwoelen van het land, b.v. door de varkens.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
wroeten , vruten , vruten (vreut), evruut , wroeten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
wroeten , wruten , wruiten, wreuiten, wreuten, wrotten, wrötten, vrut , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook wruiten (Kop van Drenthe, Veenkoloniën, Zuidoost-Drents veengebied), wreuiten (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), wreuten (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), wrotten (Zuidwest-Drenthe), wrötten (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), vruten = 1. wroeten Ik heb ies een meeuw underplougd, maor hie het zuk er wel oetvröt (Eev), As de varkens begunden te wulen en te vrotten, dan musse wij ze krempen (Hav), (fig.) Hie wröt zuk er aal dieper in komt steeds dieper in de problemen (Sle) 2. woelen Hij lag in berre te vruiten (Erf), Lig toch ies stil, aal te vruten (Zwin) 3. hard werken (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied) Ze vrotten er tegen um die klobbe uut de grond te kriegen (Pes), ...om het wark klaor te kriegen (Smi), Hij wröt zich kepot, hij is slaof op zien eigen bedrief (Ktv), Mit ploetern en vrotten hef hij een mooi kapitaaltien bij mekaar kregen (Ruw) 4. met de wruutploeg het land losmaken Ik moet nog hen vruten (Sle) *As de mollen wruut, komt er regen (Bor); In de winter as de mollen begunt te vreuten, kriej dooi (Zey)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wroeten , vruuten , 1) wroeten; 2) veel en hard op het land werken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
wroeten , vruten , vrôêten , wroeten. Ook: vrôêten (Kampen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
wroeten , vruutn , wroeten.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
wroeten , fruute , vruute , wroeten, doorzoeken , És ge daoge lang in d’n hof beezeg zé, dan vraoge ze ammel wag’ge ôn't fruute zé. Als je dagen lang in de tuin bezig bent, dan vragen ze wat je aan het wroeten bent.
Ik héb hil wa buukskes dur moete vruute, mér ik kan'ner nie goed wéijs ût worre. Ik heb heel wat boekjes moeten doorzoeken, maar ik kan er geen wijs uit worden.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
wroeten , vrotten , wrotten , werkwoord , 1. wroeten (in de aarde, en op vergelijkbare wijze) 2. liggen woelen in bed 3. heel hard werken 4. in je d’r deur vrotten zich erdoor slaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
wroeten , vroete , werkwoord , vroet, vroete/vroetende, gevroet , wroeten D’r heb een mol in d’n tuin zitte vroete
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
wroeten , vruute , 1. wroeten; 2. hard werken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
wroeten , vruten , (met lange uu) , (werkwoord) , vruten, evruut , wroeten.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
wroeten , fruûjte , wroeten, graven , Ik héb d’n hille middig in de grónd ligge fruûjte. Ik heb de hele middag in de grond gewroet.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
wroeten , vruten , 1. wroeten; 2. hard werken (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
wroeten , fruute , vruujte , werkwoord , wroeten, graven (Den Bosch en Meierij; Tilburg en Midden-Brabant; Eindhoven en Kempenland); vruujte; wroeten (Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
wroeten , vreute , werkwoord , vreutj, vreutdje, gevreutj , wroeten
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
wroeten , vruute , zwak werkwoord , vruute - vruutte - gevruut , wroeten; Steeds korte uu; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - 'omdè-t-er 'ne mol onder 't erd aon 't fruuten was'; 'n Uurke geleje hô'k de zon nog evetjes dur 'n holleke zien piepen mar naa zaat ze al lang te vruten om er opnuuw dur te komen, zonder dè ze't winnen kos. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 3; 23-10-1929); Cees Robben – En wij vreuke en vruute ons dol... (19580308); De Wijs – Ge mot nie vruute in wè was, mar in wè koomen moet (1965); Cees Robben – Hij vruutte meej z’n haand in ’t zaand (19600219); Cees Robben – Mar Jantje (...) vruutte, vrukte vort... (19611229); C. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - 1978 - FRUTEN onov.ww, wroeten, haastig snuffelen. Kernkamp - Bezorging Dialectenquête 1879 - vruten - wroeten; WBD III.4.2:68 'wroeten' - graven v. konijnenhol, ook 'dabben', 'buten'; WBD III.1.4:344 'wroeten' = wroeten; Goem. WROETEN - Ook in den zin van 'woelen'; verder hard werken: wroeten en werken. WNT WROETEN; fruute; wroeten; Henk van Rijen: wroeten, overal met je neus in zitten
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
wroeten , vräöte , vrudde – gevrud , wroeten
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal