elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: benk

benk , benk , Ik kan althans niet anders lezen; het schrift is echter zo onduidelijk dat er heel wel iets anders bedoeld kan zijn. Mij onbekend, en alhier ook niet in gebruik.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal