elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: drie-egge

drie-egge , drie-egge , Stijfhoofdig mensch. Of dit iets gemeen heeft met het geen ik in mijn eerste lijst op Dun-egge aangetekend heb, laat ik den Etijmologisten over.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal