elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eiloof

eiloof , heiloof , voor klimop.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
eiloof , leiloof , klimop, Gron. ailoof. (v. Dale: eiloof, eene der volksnamen van het gewone klimop, ook boomveil en ifte geheeten.)
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
eiloof , eiloof , (onzijdig) , klimop.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
eiloof , ailoof , de gewone klimop; Kil. eyloof. (v. Dale: eiloof, een der volksnamen van het gewone klimop, ook boomveil en ifte geheeten.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eiloof , eiloof , mannelijk , Klimop, Hedera. [Kleve, klever, klyf, kleverboom, klemmer-boom, vaele, veile, hieft, alle bij Kiliaan; eiloof om dat men de paasch-eieren in een afkooksel van klim-op verft.]
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
eiloof , aailoof , eiloof (klimop)
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
eiloof , eiloof , klimop.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
eiloof , leiloof , het , (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, wh, dva) = klimop
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eiloof , eiloof , (zelfstandig naamwoord) , klimop.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal