elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: erfgenaam

erfgenaam , erfgenaam , (mannelijk) , de eigenaar van erven in de marke. [Genaam, naamgenoot. Erfgenaam, medegenoemde tot de erven, d. i. die ook titel van eigendom heeft.]
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
erfgenaam , erfsgenaam , (zelfstandig naamwoord) , Erfgenaam. Zie de wdbb. || Wie is erfsgenaam? D’erfsgename van Pieter Pos, Hs. Kaartb. v. Oost-Zaandam door J. VAN HEYMENBERGH (a° 1684), archief v. Zaandam.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
erfgenaam , aarfgĕnaam , erfgenaam.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
erfgenaam , erfgenamen , Zie holting.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
erfgenaam , erfsgenaam , zelfstandig naamwoord de , Variant van erfgenaam.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
erfgenaam , arfgenaom , arfgenaam, arfgenaem, arfgename , arfgenaomen , (Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook arfgenaam (Zuid-Drenthe), arfgenaem (Zuidwest Drenthe, noord), arfgename (Zuidwest-Drenthe, zuid) = erfgenaam De arfgenamen bunt mit dei mooie dingen strieken gaon (Bov), Jaan was aarfgenaom (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
erfgenaam , ärfgename , erfgenaam. Ook: ärve
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
erfgenaam , ârfgenaeme , erfgenaam.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
erfgenaam , arfgenaem , arfgenaeme, arfgenaom , zelfstandig naamwoord , de; erfgenaam
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal