elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: foezeldrank

foezeldrank , foezel-drank , Voor de spoeling van de genever stokers welke tot het voeden van verkens en andere einden dienstig is. Dikwijls wordt deze foezel-drank bij verkorting alleen drank genoemd. Nog van hier het mede algemeen gebruikelijke:
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal