elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hot en haar

hot en haar , hot en haar , Dat is herwaards en derwaards. De boer agter den ploeg, zijne paarden zo wel met de stem als den toom bestierende, roept hot als dezelve regts, en haar als zij lings zullen wenden. In Twenthe gebruiken ze in plaats van hot sti. [Haar zal zoo veel zijn als hierheen, naar den voerman toe; wat stie en hot zij weet ik niet; hot zegt in Twente ook zoo veel als vord, gaat aan; de ene wil hot en de andere haar = zij zijn niet eensgezind.]
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
hot en haar , [door elkaar] , hot en haor , door elkaar (Oldebroek, Wezep).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal