elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klikken

klikken , klikken , (zwak werkwoord) , klappen, waarschuwen; de klòkke klikt of hef klik eslagen, de klok heeft voorslag geslagen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
klikken , klikken , verklikken , Beklappen. Meest onder de kinderen in gebruik, die den scheldnaam van klink-spaan geven aan den genen, die klikt. – Verklikker noemt het gemeen den geauthoriseerden, die wegens de pagters aan de poort op het sluiken agt geeft.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
klikken , klikken , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. verraden, verklikken Oeze kinder kwamen in hoes te klikken (Ros), Hij gaait weer naor meester tou te klikken (Row) 2. klikken, passen Het klikt niet te goed tuschen die beiden (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klikken , klikken , werkwoord , klikken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
klikken , klikken , werkwoord , 1. verklikken 2. een klikkend geluid laten horen 3. met elkaar overweg kunnen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
klikken , klikke , uitdrukking , Zonder klikke of mikke [O] Zonder het minste geluid te maken Zie kikke
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal