elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kuizeling

kuizeling , keusselingen , kuizen , Zijn twee namen welken onze jongens aan hunne knikkers geven. Kiliaan heeft keusel en kuisel. [De jongens in Twente kennen geene köslingen, maar knikkers daar zij mede knikkeren of bossen.]
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal