elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lievevrouwebedstro

lievevrouwebedstro , onze lieve vrouws bedstroo , Serpillum vulgare. Wilde thijm. Kwendel.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
lievevrouwebedstro , lievevrouwebedstro , het , (he:Oost-Drenthe) = lievevrouwenbedstro, Asperula odorata
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal