elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: meitijd

meitijd , [de maand mei] , meitied , (Meitijd), voor: de maand Mei; ook ʼt geheele voorjaar; te meitied = tegen Lichtmis zooveel als: tegen ʼt voorjaar; ʼt lop al kört nao de Meitied toe = het voorjaar is nabij.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
meitijd , Maitied , om Maitied = in of omstreeks Mei.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
meitijd , meijtijd , Wordt ook die tijd geheten, wanneer het eiken akkermaals hout gehouwen en afgeschild wordt.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
meitijd , s Mètieds , in de Meitijd
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
meitijd , meitied , in de meitied: in de maand mei.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
meitijd , meitied , de , voorjaar, periode april - mei Wij moet mar ies wachten tot ankom meitied, dan moew dan het hoes mar ies opvarven (Oos), Lente wordt niet gebruukt, wel veurjaor of meitied (Zdw), Het was een late meitied, in mèert zat de vörst nog in de grond (Sle), Van meitied is de haver oes verhageld (Ruw), Wij gaot meitied trouwen (Dro), ’s Meitieds gaoj haver zèeien (Sle), z. ook veurjaor
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
meitijd , meitied , zelfstandig naamwoord , de; tijd van mei of april en mei, ook ruimer: lente
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal