elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ogensteen

ogensteen , oogensteen , Vitriolum album. Witte vitriool.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
ogensteen , ogenstien , de , (Zuidwest-Drenthe, N:Zuidwest-Drenthe) = 1. klameisteen 2. volksmiddel tegen ontstoken ogen (Zuidwest-Drenthe) Hij had altied een ogenstien in de buse; dat was een gladde stien (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal